Návrh a realizace je samotný počátek

Nejdůležitější činností je provoz serverů a serveroven a starání se o jejich zdraví a tím pádem i produktivitu.
V rámci spolupráce s klinty máme na starosti v jejich serverovnách následující činnosti:

Monitorování systému

Služby a funkčnost serverů je pravidelně kontrolována našim monitorovacím systémem v režimu 7/24. V případě zjištění nějakého nekorektního stavu, jsme okamžitě informováni a nastalý stav řešíme neprodleně.

Aktualizace

Provádíme pravidelnou aktualizaci nejen serverových operačních systémů, aby byly odolné vůči napadení ransomwary. Aktualizace probíhá vždy mimo produkční dobu klinta.

Zálohování

Standardní zálohovací proces se startuje jednou za 24 hodin a jsme zastánci zálohování minimálně na dvě místa, z čehož jedno je vždy mimo budovu, ve které jsou umístěny servery.

Zabezpečení

Realizujeme fyzické zabezpečení serveroven EZS. Na zabezpečení serverů, sítí, dat a komunikace samozřejmě používáme firewally renomovaných společností.

Testovací obnova dat

Pravidelně, alespoň jednou za 3 měsíce provádíme testovací obnovu dat nebo celých virtuálních serverů pro zjištění jejich funkčnosti.