Datové sítě bezpodmínečně patří do firemního ICT

Svět je dnes elektronicky propojen ve všech odvětvích. Bez rychlé a spolehlivé datové sítě se neobejde dnes již žádný podnik, obchod nebo kancelář. Našim klientům nabízíme a řešíme pro ně všechny oblasti z oboru datových sítí. Níže namátkou vybraná odvětví:

Návrh

Problematika návrhu datové sítě se i v dnešní době stále podceňuje. Je vhodné se nad výběrem jak aktivních, tak i pasivních prvků sítě dobře zamyslet a vybrat pro konkrétního klienta to nejvhodnější

Realizace

S realizací datových sítí máme více než dvacetileté zkušenost.

Provoz

Datovou síť provozujeme a spravujeme pro své klienty v režimu 24/7. Máme k dispozici sklad náhradních dílů a v případě poruchy aktivního prvku sítě automaticky zapůjčujeme náhradní kus a není tedy nutné čekat, až se porouchaný kus vyreklamuje.

Monitorování

Díky monitorování sítě jsme schopni dohledat problémová místa a proaktivně tento problém řešit.
Monitorovací systém ukláda data o vytížení switchů a routerů  a na základě těchto dat je možné stav sítě vyhodnocovat i zpětně.

Zabezpečení

Pro zabezpečení datových sítí a elektronické komunikace vůbec používáme firewally společnosti Fortinet.